הרה"ק מפיאסצנא זיע"א

מקים היכלי 'אש קודש' פיאסצנא • הנגיד ר' נתנאל רדזינר ז"ל

שרד את השואה, היה מחסידיו המובהקים של הרה"ק מפיאסצנא הי"ד | ההדיר את ספרי האדמו"ר והקים היכלי חסידות ברחבי הארץ לשמו ולזכרו | הבוקר נפטר בגיל 88

בני ברק: חסידים ומשפיעים התכנסו לציין את הילולת הרה"ק מפיאסצנא זיע"א

קהל רב מבקשי ה' חסידים ויראים ועל צבאם משפיעים ובעלי דרשנים התכנסו במוצ"ש ד' מר חשוון בהיכל 'אש קודש' ברח' רש"י בבני ברק לציין את יום ההילולא של הגה"ק רבי קלמן קלונימוס שפירא מפיאסצנא זיע"א הי"ד, גדולי המשפיעים הלהיבו את הקהל בדברות קודש • גלריה