מעשר עני

להסיר מכשול: כך תמנעו מאכילת מרור עם חשש גזל בליל הסדר

היות והשנה יש לתת מעשר עני, אך מתברר כי למרות שהמשגיחים מפרישים, רבים מהמגדלים לא מעבירים בפועל את הסחורה אל העניים מחשש הפסד מרובה. הבעיה: לפי המשנה ברורה, לא יוצאים ידי חובת אכילת מרור שכן זה נחשב לגזל העני

ה'תשע"ח, שנת מעשר עני • הפרטים וההלכות שצריכים לדעת

למעשה חובת נתינת המעשר היא על מגדל הפירות, או על הירקן באם יודע שהפירות או הירקות הינם טבל וודאי. אך לנו כצרכנים הרוכשים פירות שהם בספק, אין חובה לתת לעני. הרב יוסי שטיינברגר, בהלכות הרלוונטיות לשנה זו