משה דגן

בברכת הגר"ש כהן: משה דגן ימונה למנכ"ל הרבנות הראשית

משה דגן, מועמדו של הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א לתפקיד מנכ"ל הרבנות הראשית הגיע להתברך מפיו של נשיא מועצת חכמי התורה הגר"ש כהן שליט"א לקראת מינויו לתפקיד לאחר חג הפסח