עופות

איך הגיעו עופות בכשרות 'העדה' לשכונת שועפט במזרח ירושלים?

במהלך ביקורת באיטליז במזרח ירושלים נמצאו מוצרי בשר שהוקפאו בניגוד למותר בחקיקה, בנוסף נמצאו מוצרי בעלי כנף ללא סימון. בהוראת הרופאה הווטרינרית המחוזית של משרד הבריאות הושמדו כ- 231 ק"ג של מוצרי בשר, ועופות בכשרות 'העדה'

מחיר העוף הוזל ב-10% על ידי המגדלים והמשחטות – אך ההוזלה לא הגיעה לצרכן

מדינת חלם: משרד האוצר סיכם עם ארגון מגדלי העופות על הורדת המחירים במטרה להוזיל את המחיר לצרכן, אך את כל הרווח גרפו לכיסיהן רשתות השיווק, אשר נהנות עתה מרכישת העופות במחירים נמוכים אך ממשיכות למכור אותם במחירים שלפני ההוזלה