עימותים קשים בעת ניסיון מעצר של שני בחורי ישיבה על ידי המשטרה הצבאית

באישון לילה הגיעו אנשי המשטרה הצבאית אל רחוב רבי יוסי בן חלפתא ברובע ז' באשדוד, כדי לעצור שני בחורי ישיבה שלא התייצבו בלשכות בגיוס לקבלת הדיחוי משירות צבאי • אל המקום התקבץ המון רב שמנע מהשוטרים לגשת אל הבניין ואף הפך את אחד מרכביהם • בסופו של דבר יצאו השוטרים הצבאיים בידיים ריקות, משום שהמבוקש לא היה בבית