פרטיות

משרד המשפטים אישר: מידע על חולי קורונה ומבודדים יועבר לעיריות

לפי הנוהל שגובש, משרד הבריאות ימסור לרשויות המקומיות פרטים על אנשים שחייבים לשהות בבידוד ועל חולים בקורונה. הרשות תתחייב לא לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר, מלבד סיוע לתושביה המבודדים ולבני משפחותיהם בהתמודדות עם הקשיים עקב הבידוד

מרתיח: חברות המידע לא מדווחות להיכן הולכים הנתונים שלנו

מבדיקה של כ-60% מהמכשירים שנבדקו על ידי הרשות להגנת הפרטיות עולה כי חברות המידע אינם מספקים מידע הולם לגבי האמצעים בהם המכשיר אוסף, משתמש ומעביר לצדדים שלישיים מידע אישי על המשתמש