פרשת מטות

איך לשלוט על המחשבות? הפרשה החסידית לפרשת מטות – הרב ישעיה וינד

איך לשלוט על המחשבות? למה נשאר האיש כל הלילה מחוץ לבית, איך הגיבו הצמחים על מחשבות האנשים, ונקודה מעניינת על כוחו המכריע של כוח המחשבה באדם - מאמרו המיוחד של הרב ישעיה וינד