פתיחת זמן אלול

ראשי ורבני ישיבת 'באר התורה' אצל הגר"ח קניבסקי

לרגל מעברה של ישיבת 'באר התורה' לבית שמש נכנסו ראשי ורבני הישיבה אל הקודש פינה לבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי לקבל ברכה, הגר"ח בירך וסמך ידו למהלך • צילום: יעקב נחומי

גאון יעקב: מרן ראש הישיבה בשיעור פתיחה

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א הגיע למסור שיחת חיזוק ודברי התעוררות בפני תלמידי ישיבת גאון יעקב בבני ברק, לקראת פתיחת זמן אלול בהיכלי הישיבות. תמונות

קודינוב: מעמד פתיחת הזמן לתלמידי הישבה

ביום שני אחר הצהריים ער''ח אלול התכנסו התלמידים לפתיחת הזמן בהיכל הישיבה ברח' וילקמירר ששופץ לרגל תחילת הזמן לאחר תפילת יום כיפור קטן ברוב עם נשא כ"ק אדמו"ר מקודינוב שליט"א דברי חיזוק לבחורי החמד להתחזק בלימוד התורה לקראת חודש הרחמים והסליחות | צילום: שוקי לרר