קודינוב: מעמד פתיחת הזמן לתלמידי הישבה

ביום שני אחר הצהריים ער"ח אלול התכנסו התלמידים לפתיחת הזמן בהיכל הישיבה ברח' וילקמירר ששופץ לרגל תחילת הזמן לאחר תפילת יום כיפור קטן ברוב עם נשא כ"ק אדמו"ר מקודינוב שליט"א דברי חיזוק לבחורי החמד להתחזק בלימוד התורה לקראת חודש הרחמים והסליחות | צילום: שוקי לרר