מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים • שמחת נישואי נכד הגאון רבי אשר דויטש

שמחת בית פוניבז' • שמחת החתונה לנכד ראש הישיבה הגאון רבי אשר הכהן דויטש ראש ישיבת פוניבז' בן לחתנו הגאון רבי שלום הלל צבי קרשינסקי מר"י עטרת שלמה בי-ם ונכד להגאון רבי מרדכי דב ר"י עיון התלמוד עם בת הרה"ג רבי משה שלזינגר רו"כ אהל משפט.