כַּפֹּת תְּמָרִים • הגרב"ד פוברסקי בבחירת לולב לחג הסוכות

למעונו של מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א הועלתה כמות נכבדה של תוצרת מובחרת של לולבים לקראת חג הסוכות • מרן שליט"א ישב משך שעה ארוכה ועבר כדי לבחור לולב נאה ומהודר לחג הקרב ובא • זֶה אֵ-לִי וְאַנְוֵהוּ • צילום: שוקי לרר


עִנְבֵי הַגֶּפֶן בְּעִנְבֵי הַגֶּפֶן • שמחת בית בריסק – פוניבז'

שמחת נישואי נכדת הגרמ"ד סולובייצ'יק ר"י בריסק, בת לבנו הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ'יק שליט"א, חתן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז' עב"ג נין הגאון רבי אליקים שלזינגר שליט"א ר"י הרמה בלונדון זקן ראשי הישיבות באירופה • השמחה נערכה בחצר תלמוד תורה חוות דעת בירושלים • צילום: שוקי לרר


כאלף ילדי תשב"ר השתתפו בכינוס משמרת השלום

כינוס משמרת השלום: למעלה מאלף ילדי בני ברק השתתפו בכינוס להתחזקות בבין אדם לחבירו בראשות ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א שנשא דברי חיזוק בפני ילדי החמד שהשתתפו • כמו כן נשאו דברים הגאון ר' אריה מרדכי ורצברגר שליט"א המחנך הרב מאיר לוי שליט"א ועוד רבנים חשובים • צילום יהודה פרקוביץ


דילוג לתוכן