רפורמה

שניים נגד אחד; לפיד ועיני מיישרים קו נגד נתניהו

ראש הממשלה מעוניין לקדם את הרפורמה בנמלי ישראל, ולשם כך הוא מבקש להגביל בחוק את אפשרות השבתת הנמלים, אבל מי שניצב לצידו של יו"ר ההסתדרות, המתנגד כמובן לצעד כזה, הוא לא אחר מאשר שר האוצר, המגונן שוב על החזקים במשק

שר האוצר הורה: לערוך רפורמה במשק החשמל

במסגרת דיון שנערך בוועדת הכספים במהלכו אישרו החברים מתן ערבות מדינה של 204 מיליארד שקל לחברת החשמל, אמר יו"ר הוועדה, כ"ח סלומינסקי: "שוחחתי עם שר האוצר ואני מוסר בשמו שהוא נתן הנחייה לאנשיו להתחיל ברפורמה"