אבות ובנים

כהמשך לעצרת הרבבות ההיסטורית: שישים אלף ילדים בכל העולם יתלכדו בלימוד התורה נוכח הגזירות והרדיפות

אל מול הכוונה להביא את חוק הגיוס לאישור הכנסת, לאחר מעמד קידוש ה' בהשתתפות למעלה משישים ריבוא יהודים, יעמדו למעלה משישים אלף ילדי ישראל ויקדישו שעה תמימה ביום הפורים, להעביר את רוע הגזירה בהבל פיהם * לנוכח הגזירות הקשות, הוחלט ב'אבות ובנים' להרחיב את ישיבת 'מרדכי הצדיק' וסניפים חדשים נפתחו במקומות רבים ונוספים בעולם, ביניהם בבאזל ובז'נבה

זָכָה וְרַבִּים זִכָּה • ההדלקה המרכזית בשכונת ריב"ל בבית שמש • וידאו

לאחר לימוד 'אבות ובנים' יצאו מאות הורים וילדיהם אל מרכז שכונת ריב"ל בעיר בית שמש להדלקה המסורתית בליווי תזמורת ומקהלה | הצלם יעקב לדרמן תיעד את האווירה העילאית