הרב אליעזר שמחה וייס

עמק חפר • הכנסת ספר תורה ברוב פאר והדר למשחטת הוד חפר

מראה לא שיגרתי נראה השבוע (ראשון) באיזור התעשיה עמק חפר כאשר התקיימה שמחת הכנסת ספר תורה ברוב פאר והדר למשחטת הוד חפר בעמק חפר. בהשתתפות הרב אליעזר שמחה וייס שליט"א הרב המכשיר במשחטה. הרב שמואל צבי חסידה שליט"א מותיקי רבני המשחטות בארץ. רבני המשחטה. חברי הנהלת המפעל, שוחטים בודקים ומשגיחים. ובני המשפחה שתרמו את הספר לעילוי נשמת האשה החשובה מרת שרה רבקה גנץ ע"ה.