אריכות ימים

שומר שבת ונלחם למען זכות החרדים להמשיך לשבת וללמוד

שמעון פרס שלא הכרתם: בראיון בעבר סיפר על היותו שומר שבת, זאת מלבד פעילותו להסדרת מעמדם של בני הישיבות בארץ • וגם: ברכת החפץ חיים לאריכות ימים שקיבל בגיל ארבע