יהודה בוטבול

אלעד • מעמד פתיחת ישיבות בין הזמנים שע"י איגוד בני הישיבות הספרדיות

בעיר אלעד נערך השבוע מעמד פתיחת ישיבות בין הזמנים וחלוקת מלגות ע"י איגוד בני הישבות הספרדיות בעיר בהשתדלות מ''מ וסגר"ע הרב יהודה בוטבול במקום נשאו דברים הגרמ"י שניידר שליט"א החברותא של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל הגרש"ז רווח נשיא האיגוד ומ''מ ראש העיר הרב יהודה בוטבול ובהשתתפות מאות בני הישיבות

באלעד התכנסו לסמיכת מורי הוראה • גלריה וסיקור

במעמד רב רושם שהתקיים בעיר אלעד הוענקו תעודות הוראה ע"י המכון למצוות התלויות בארץ ובית ההוראה 'משכן התורה' בראשות הגרש"ז רווח • בכינוס השתתפו רבני העיר הגר"מ מלכה והגרש"ז גרוסמן וכן הגר"ש מחפוד והגרמ"מ קארפ ועוד רבני קהילות ומורי הוראה • כמו כן השתתפו ראש העיר ישראל פרוש וממלא מקומו יהודה בוטבול.