ליום ההילולא: מה חשף הרה"ק מזויעהל על כוח סגולתו?

מה חשף הרה"ק מזויעהל על כוח סגולתו? מדוע הורה הרבי מזויעהל להוסיף את השם גד? מה העיד הרמ"מ מלעלוב שהיה בטהרה של רבי שלמה מזויעהל? מדוע הסכים ר' שלמה מזויעהל להתפרסם למרות שזה הזיק לו?  סיפורים ופנינים מרתקים מתוך אוצרות החן של הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצוק"ל שהיה ידידו ואיש סודו לרגל יום ההילולא קדישא יסוד שביסוד • מוגש באדיבות מכון באהלי צדיקים להדפסת ספרי וכתבי רנ"ג ויינטראוב


48 שנים להסתלקות בעל ה"אמונת משה" מאלכסנדר זי"ע

הערב – מוצש"ק כ"ג אדר מציינים 48 שנים לפטירת כ"ק מרן הגה"ק מאלכסנדר זצ"ל שהיה אחיינו של מרן בעל הישמח ישראל • jdn חושף מסמכים חדשים וכתבי יד וההתכתבויות של בעל ה"אמונת משה" עם הגה"צ רבי נח גד ויינטראוב זצ"ל שהיה מנאמניו המקורבים ביותר.


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן