ממ"ד

ליקויים חמורים ברוב הממדי"ם שנבנו במדינת ישראל

בשעה שהעורף מופגז ומליון וחצי איש מסתתרים בממדי"ם, מפרסמת חברת הדס ביקורת מבנים, ביקורת נוקבת נגד הקבלנים שמזלזלים בהוראות הבטיחות על חשבון חיי אדם